Home

หากคุณคือ ประธานบริษัทหรือเจ้าของกิจการที่กำลังประสบปัญหา "ขาดแคลนผู้สืบทอด" คนที่กำลังจะเป็นประธานบริษัทหรือเจ้าของกิจการ คนที่ตั้งเป้าหมายว่า "สักวันจะเป็นประธานบริษัทหรือเจ้าของกิจการให้ได้" คนที่อยากทดลองเป็นประธานบริษัทหรือเจ้าของกิจการ นี่คือหนังสือที่เหมาะกับคุณ! "แค่แก้ 20 ข้อนี้ผ่าน เป็นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการได้เลย" เล่มนี้ จะชวนผู้อ่านมาสวมบทบาทเป็นประธานบริษัทเช่นเดียวกับตัวละครเอกในหนังสือ พร้อมกับร่วม "ทำข้อสอบ" วัดความสามารถในการบริหารจัดการ ทั้งหมด 20 ข้อ ที่จะทำให้ผู้อ่านเห็นศักยภาพที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเอง เพราะนอกจากข้อสอบนี้จะทำให้เข้าใจข้อเด่นข้อด้อยในการบริหารจัดการ รวมไปถึงรูปแบบการบริหารของตนแล้ว ยังชี้ให้เห็นแนวทางที่จะเสริมสร้างหรือพัฒนาทักษะการบริหารให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย เป็นประโยชน์แก่คนวัยทำงานที่อยากพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวหรือผู้บริหารระดับสูง

Published Date : 06/2022
Publisher : นานมีบุ๊คส์
Category : บริหารจัดการ
Page : 296 Pages
version 1.0.5-e504514ec