Home

หนังสือเล่มนี้ จะช่วยทำให้คุณเข้าใจคำว่าบูรณาการอย่างกระจ่าง จากนั้นจะนำสู่การฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน เทคนิคจัดการกับ "ความคิดตื้น ๆ" เพื่อไม่ให้ เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย หลักการขยายกรอบ หลักการคลุมกรอบวิธีการฝึกการคิดเพื่อปรับความขัดแย้งสู่การบูรณาการ พร้อมเคล็ดลับการพัฒนาทัศนคติและนิสัยนักคิดเชิงบูรณาการ ต่อให้มีคนยกเรื่องบูรณาการมาพูดกันมากมาย แต่ไม่สำคัญเท่าการเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ "คิดบูรณาการเป็น" อย่างแท้จริง...

Published Date : 06/2022
Publisher : ซัคเซส พับลิชชิ่ง
Category : -
Length : 3 ชม. 22 น. minutes
version 1.0.5-887f5aa8c